Stagnating: Uumpisahan ko sa bahaging ito ang aming kuwento

Stagnating: Uumpisahan ko sa bahaging ito ang aming kuwento

tingnan kung paano ginamit ang iba’t ibang yugto sa modelong ito in the subukang gumawa ng sariling kuwento mula sa karanasan ninyong magkapareha/ magkagrupo. kung gusto ninyong magazine-imbento, walang problema, basta lumabas ang mga yugtong nabanggit (initiation-termination)

Bigayan lang ng pangalan, pinapasukang eskuwela within ng maliliit na mga detalye tungkol sa isa’t isa, tulad ng pinsan pala ng kaibigan niya yung girlfriend ng kapatid ng kaibigan ng bestfriend ko

Flat, hindi gumagalaw, hindi umuunlad. Kung gumalaw guy, nakakulong pa rin ang pagkilos sa mga nabuong harang, at alam kong malaki at malawak na ang harang na ginawa namin para poder sa isa’t isa. Mahal ko ang pagsusulat, mahal niya ang Diyos. Yung tipo ng pagmamahal na hindi na kinukuwestiyon, sigurado, panghabambuhay. Dito yata sa dalawang mahal namin kami nagsimulang magtapos.

Kaya heto, habang nandito kami sa library at pinanonood ko siyang magsulat ng mga ideyang pinag-iisipan namin para poder sa huling proyekto sa Kom step 3, hindi ko maiwasan ang manghinayang. Easy pa rin siyang magdamit-kamisetang lila at pantalong gawa sa telang batik. Dala pa rin niya ang tibay ng paninindigang nakakabit sa kanyang mga mata, labi, buhok, leeg, braso, sa buong katawan. Nasa kanya pa rin ang impresyong una kong nakita sa kanya, yung tipong hindi mababago ng kahit sino ang paniniwala niya, lalong-lalo na sa Diyos. Nagsasalita ako paminsan-minsan, kunwari’y nakikipagkuwentuhan. Continue reading